Chrzest Duchem Świętym

Chrzest Duchem Świętym

Fragment kazania „Głos wołającego na pustyni” wygłoszonego 01.12.2019