Fragment kazania „Głos wołającego na pustyni” wygłoszonego 01.12.2019