Katoliku, czy wiedziałeś że…? cz.1 Rodzeństwo Jezusa

Odnośnie braci Jezusa, Biblia wspomina w kilku fragmentach:

Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić.” – Ew Mateusza 12:46

Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.” – Ew Łukasza 8:19

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.” – Ew Marka 3:21

Wszystkie te fragmenty wspominają, że matka oraz bracia Jezusa przyszli aby się z Nim zobaczyć. Biblia mówi

nam, że Jezus miał czterech braci: Jakuba, Józefa, Szymona i Juda.

Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?” – Ew Mateusza 13:55

Słowo Boże, także dodaje, że Jezus miał siostry, ale zarówno ich imion jak i dokładnej liczby nie znamy:

Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?” – Ew Mateusza 13:56

We fragmencie Ew. Jana 7.1-10, Jego bracia udają się na obchody święta namiotów, a Jezus pozostaje na miejscu.

Rzekli więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz.” – Ew Jana 7:3

W Dziejach Apostolskich 1.14, Jego bracia i matka trwają w modlitwie z innymi uczniami.

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.” – Dzieje Ap 1:14

Fragment z Galacjan 1.19 wspomina, że Jakub był bratem Jezusa.

Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.” – List do Galacjan 1Ø19

Wniosek

Fragmenty te potwierdzają, że Jezus naprawdę miał rodzeństwo.

Inne niebiblijne wytłumaczenia

Niektórzy twierdzą, że ci „bracia” byli kuzynami Jezusa. Aczkolwiek w każdym z tych fragmentów użyte jest słowo, które w Grece oznacza „brata.”

adelfós” – Słowo to może odwoływać się do innego pokrewieństwa, ale w naturalnym, literalnym tłumaczeniu chodzi o brata. Istniało w Grece słowo, które używano do określenia „kuzyna”

exádelfos” – kuzyn – Ale nie zostało ono użyte w tych fragmentach.

Pytanie zasadniczne – gdyby to byli KUZYNI, z jakiego powodu tak często pojawiali by się przy matce Jezusa?

Z kontekstu jasno wynika, że gdy matka i bracia przyszli Go zobaczyć, to dotyczy to Jego braci (spokrewnionych krwią).

Kolejnym kłamliwym argumentem na to że być może byli to jego bracią jest wyjaśnienie, – że bracia i siostry Jezusa pochodzą z pierwszego małżeństwa Józefa. Cała teoria, jakoby Józef był zdecydowanie starszy od Marii, wcześniej żonaty, z gromadką dzieci, a potem wdowcem, który ponownie ożenił się z Marią są stworzone bez jakichkolwiek, biblijnych podstaw. Biblia nie daje żadnych wskazówek by przypuszczać, że Józef był żonaty i miał dzieci, zanim poślubił Marię.

Argumenty przeciw tej teorii

Gdyby nawet Józef posiadałby sześcioro dzieci zanim poślubił Marię, to dlaczego nie znajdujemy o tym żadnej wzmianki gdy Józef i Maria podróżowali do Betlejem (Ew. Łukasza 2.4-7) albo do Egiptu (Ew. Mateusza 2.13-15) czy też podczas ich drogi powrotnej do Nazaretu (Ew. Mateusza 2.20-23)?

Nie ma żadnych biblijnych podstaw by wierzyć, iż to rodzeństwo jest w innej relacji pokrewieństwa, jak tej że są dziećmi Józefa i Marii. Ci, którzy nie zgadzają się z faktem, iż Jezus miał rodzeństwo- braci i siostry, nie czynią tego na podstawie czytania Pisma Świętego, lecz dlatego że przyjęli wstępne założenie o wiecznym dziewictwie Marii, które bez wątpienia nie jest biblijne:

Lecz nie współżył (Józef) z nią AŻ do narodzin Syna, któremu dał na imię Jezus.”

Jezus miał rodzeństwo (braci i siostry), będące dziećmi Józefa i Marii. To jest zrozumiałe, jednoznaczne nauczanie wynikające ze Słowa Bożego.