Zbór Baptystów Reformowanych

Z OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Pierwsze Nabożeństwo 8.09.2019 Kazanie „Kościół Chrystusa” – Maciej Kosatka

Niedzielne Nabożeństwo 13.10.2019 Kazanie „Boża sprawiedliwość w relacji do niewierzących” – Maciej Kosatka

Niedzielne Nabożeństwo 27.10.2019 Kazanie „Boża sprawiedliwość w relacji do wierzących” – Maciej Kosatka

Niedzielne Nabożeństwo 03.11.2019 Kazanie „Z woli Boga” – Maciej Kosatka

Niedzielne Nabożeństwo 17.11.2019 „Fundamentalizm w dobie ekumenizmu” – Bartosz Adamczak

Niedzielne Nabożeństwo 01.12.2019 „Głos wołającego na pustyni” wygłosił Maciej Kosatka

Niedzielne Nabożeństwo 15.12.2019 „Osiem błogosławieństw” Wygłosił Bartosz Adamczak

Niedzielne Nabożeństwo 26.01.2020 „Powołanie uczniów” Wygłosił Maciej Kosatka

Niedzielne Nabożeństwa 23.02.2020 „Totalna deprawacja człowieka” wygłosił Kamil Kowalczyk

Niedzielne Nabożeństwo 08.03.2020 „A trzeciego dnia”
Wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 29.03.2020 „Niezasłużona kara” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 05.04.2020 „Sporządziwszy sobie bicz” Wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 12.04.2020 „Dzieje Apostolskie” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 19.04.2020 „Płytka wiara” wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 26.04.2020 „Drużyna Słowa” Wygłosił Bartosz Adamczak

Wygłosił Maciej Kosatka

Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 17.05.2020 „Tak Bóg umiłował świat” Wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 24.05.2020 „Pierwsze kazanie” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 31.05.2020 „Pełen pokory” Wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 07.06.2020 „Upadek na kolana” Wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 14.06.2020 „Pierwsze kazanie cz.2” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 28.06.2020 „Pierwsze kazanie cz.3” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 19.07.2020 „Uzdrowienie chromego” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 26.07.2020 „Homoseksualna deprawacja” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 02.08.2020 „Aborcja. Gdzie są chrześcijanie?” Wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 09.08.2020 „Ewangelia łaski” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 16.08.2020 „Pełnia Słowa Bożego” Wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 23.08.2020 „Ewangelia Łaski cz.2” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 06.09.2020 „Los potępionych” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 06.09.2020 „Pobożna ofiarność” Wygłosił Maciej Kosatka

Kazanie 27.09.2020 „Świat we współczesnym kościele” Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 11.10.2020 „Świat w kościele” wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 25.10.2020 Wygłosił Bartosz Adamczak

Kazanie 08.11.2020 Wygłosił Bartosz Adamczak