Kazanie 01.12.2019 „Głos wołającego na pustyni”

Kazanie 01.12.2019 „Głos wołającego na pustyni”

Kazanie 01.12.2019 „Głos wołającego na pustyni” Wygłosił Maciej Kosatka