Kazanie 03.11.2019 „Z woli Boga” Wygłosił Maciej Kosatka

„Z woli Boga” – wygłosił Maciej Kosatka