Kazanie 05.04.2020 „Sporządziwszy sobie bicz” Wygłosił Bartosz Adamczak