Kazanie 12.04.2020 „Dzieje Apostolskie” Wygłosił Bartosz Adamczak