Kazanie 15.12.2019 „Osiem błogosławieństw”

Kazanie 15.12.2019 „Osiem błogosławieństw”