Kazanie 17.11.2019 „Fundamentalizm w dobie ekumenizmu”

Kazanie 17.11.2019 „Fundamentalizm w dobie ekumenizmu”

Kazanie 17.11.2019 „Fundamentalizm w dobie ekumenizmu”

Wygłosił Bartosz Adamczak