Kazanie 26.01.2020 „Powołanie uczniów” Wygłosił Maciej Kosatka