Kazanie 26.04.2020 „Drużyna Słowa” Wygłosił Bartosz Adamczak