„Boża sprawiedliwość w relacji do wierzących” cz.2 – wygłosił Maciej Kosatka

„Boża sprawiedliwość w relacji do wierzących” cz.2 – wygłosił Maciej Kosatka