Kazanie 29.03.2020 „Niezasłużona kara” Wygłosił Bartosz Adamczak