Kazanie we Wrocławiu

Kazanie we Wrocławiu

Na zaproszenie Biblijnej Wspólnoty z Wrocławia, wygłosiliśmy kazanie „Z woli Boga”