„Boża sprawiedliwość w relacji do niewierzących” – wygłosił Maciej Kosatka