Kazanie 13.10.2019

Kazanie 13.10.2019

„Boża sprawiedliwość w relacji do niewierzących” – wygłosił Maciej Kosatka