Studium Słowa Bożego

Studium Słowa Bożego

Zapraszamy na Studium Słowa Bożego, które odbywa się w naszej społeczności.

Obecnie zgłębiamy Dzieje Apostolskie.

Społeczność Biblijna