Świadkowie Jehowy cz.1 – pierwsze spotkanie

Często gdy do naszego domu ktoś zapuka, mamy nadzieję ujrzeć znajomego, rodzinę, kuriera etc. Ale co w momencie gdy w naszym progu staną schludnie i skromnie ubrane kobiety, lub mężczyźni ubrani w garnitury z teczkami. Odpowiedź zazwyczaj jest jedna: Świadkowie Jehowy.

W większości przypadków w naszym kraju, odbijają się oni od drzwi ludzi których mają zamiar odwiedzić. Często spotykają się z tak szybkim otwarciem drzwi, jak i zamknięciem. Czasami są wyzwiska czy szczunie psami. Pytanie dlaczego nasze lub każde inne społeczeństwo tak się zachowuje? Dlaczego w kraju gdzie jest ok 38 mln katolików, ludzie nie potrafią obronić swojej wiary w rozmowie z wyznawcą innej religii? Nie mamy tutaj do czynienia z ludźmi którzy głoszą Islam czy jakąś inną religię wschodu. Przed nami stają ludzie którzy powołują się na Biblię, mówią coś o Bogu, cytują Stary i Nowy Testament. Dlaczego więc panicznie boimy się z nimi rozmawiać?

Przyczyn może być wiele:

 1. Strach przed sektami – boimy się, że ktoś może nas zmanipulować i po tajemnie wciągnąć w szeregi sekty
 2. Nasza wiedza o naszej religii jest żadna – nie potrafimy wdać się w dyskusję, nie potrafimy obronić naszej wiary, naszego myślenia.
 3. Jest nam to obojętne. Wiara nie odgrywa w naszym życiu większego znaczenia. Odwiedziny księdza w naszym domu raz do roku w czasie kolędy przyprawia nas o dreszcze, a w momencie pójścia do kościoła, jesteśmy myślami na zakupach.

W każdym w wyżej wymienionym przypadku nie może być mowy o chrześcijanach. Niestety, prawda jest bolesna.

Jeżeli nie znasz podstaw swojej wiary, nie potrafisz jej obronić i boisz się z kimś wchodzić w dyskusję, to może to oznaczać że wiara jest dla Ciebie dodatkiem lub tradycją zaczerpniętą z pokolenia na pokolenie. Niczym więcej.

Mimo to postaram się w dużym skrócie przedstawić najbardziej popularne przykłady, jakimi posługują się Świadkowie Jehowy dla potwierdzenia swoich wierzeń. Zapoznamy się z ich wersją Biblii. Przedstawię także kilka przykładów “Pytań bez sensownej odpowiedzi” tzn takie na które świadek będzie miał w wielkim stopniu problem odpowiedzieć.

Cała praca jest tylko wstępem do większej analizy całej organizacji SJ.

Bardzo łatwo jest zweryfikować czy Świadek Jehowy to chrześcijanin czy też nie. Wystarczy przy otwarciu drzwi powitać go słowami “Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. W odpowiedzi usłyszymy zwykłe “Dzień dobry”.

Świadkowie mają wielki problem z wyznaniem wiary w Chrystusa. Starają się całkowicie zmieniać temat i przechodzić od razu do fragmentów, które potrafią wg nauczania Strażnicy wyłożyć w najlepszy sposób. Czy zatem omijanie Syna Bożego i Jego imienia w momencie powitania jest zgodne z Biblią? Zauważmy na poniższe fragmenty:

Aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu, kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Ew Jana 5,23

Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków . Amen. List do Hebrajczyków 13,21

Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wiekówAmen. 1 Piotra 4,11

Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. 2 Piotra 3,18

Widzimy zatem, że Świadkowie Jehowy nie są wstanie wyznać Pana w Jezusie Chrystusie i przyznać się do Niego publicznie. Mamy jednak wytłumaczenie w Słowie Bożym dlatego nie są wstanie tego zrobić:

Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.1 Kor 12,3

Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.List do Rzymian 8,9

Z tego w jasny sposób wynika, że Świadkowie Jehowy nie posiadają Ducha Świętego, przez co nie mogą zostać nazwania naszymi braćmi czy siostrami w wierze, a co za tym idzie nie mogą być chrześcijanami.

Świadkowie posługują się tzw „Biblia w przekładzie Nowego Świata”. Co ciekawe, na samym początku pod Przedmową” nikt się nie podpisał pod tym wydaniem. Ani tłumacz, ani żaden komitet, ani osoby odpowiedzialne za druk. Pytanie jakie należy zadać w tym momencie, to kto był tłumaczem? Czy osoby które tłumaczyły Stary i Nowy

Testament miały jakikolwiek kompetencje by to uczynić. Na moje pytanie usłyszałem z ust świadka który mnie odwiedził następującym fragment:

W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ew Mateusza 11,25

Miało być to potwierdzenie i uwierzytelnienie ich nauki, jakoby osoba która podjęła się tłumaczenia czy wykładni – nie musi mieć skończonej żadnej szkoły. Zgodziłem się że Pan objawił się prostaczkom. Pytanie, czy w takim momencie możemy dopuścić każdą dowolną osobę do wykładania czy tłumaczenia Biblii.

Prawda jest taka, że przekładu nie dokonano z oryginału greckiego, tylko z języka angielskiego! Doskonale wiemy, że język ten nie był znany Apostołom, ani nie był stosowany przez Jezusa. Takie tłumaczenie jest całkowicie pogwałceniem wszelkich zasad branych przy tłumaczeniu. Hermeneutyki i lingwistyki. W tłumaczeniu dokonano wielu zmian dla potwierdzenia swojego założenia, które względem oryginału greckiego, w bardzo istotny sposób się różnią i zmieniają całkowicie sens przekazu Biblijnego zawartego w oryginałach greckich. Poniżej kryteria jakimi powinien wykazywać się tłumacz Biblijny:

Osoba która zabiera się za tłumaczenie powinna znać:

 1. Przynajmniej język grecki
 2. Język Hebrajski byłby tutaj dodatkowym udogodnieniem
 3. Historię Starego Testamentu, ze szczególnym uwzględnieniem losów Narodu Wybranego
 4. Historię która obejmuje dany czas. Czas powstawania ksiąg, sytuacji politycznej, wojen etc
 5. Geografię – znajomość położenia/lokalizacji wybranych miejsc, opisanych na kartach Biblii
 6. Znajomość tradycji żydowskiej. Zachowań kulturowych.

Bez tego, nie ma mowy o wiarygodnym wyłożeniu Starego i Nowego Testamentu.

Świadkowie Jehowy, często powołują się na następujące fragmenty, które ich zdaniem świadczą, a zarazem przeczą boskości Chrystusa:

Przykład 1

Słyszeliście, że powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, tobyście się radowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja. Ew Jana 14,28

Świadkowie Jehowy przytaczają ten werset, jako argument że Jezus był/jest mniejszy od Boga Ojca, dlatego też nie może być mu równy – czyli argument jakoby Chrystus miał naturę boską lub był częścią trójcy odpada. Ale czy tak faktycznie jest? Przeanalizujmy powyższy fragment. Zobaczmy zatem cały kontekst tej wypowiedzi i słowa Jezusa, które przytacza wcześniej:

(7) Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go znacie i widzieliście go. (8) Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. (9) Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. (11) Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Ew Jana 14, 7-11

Jezus wielokrotnie podkreślał, że jest równy swojemu Ojcu. Zobaczmy na 10 rozdział:

Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ew Jana 10,30

Obojętnie jak Świadkowie będą się starali obalić argument że Syn i Ojciec są JEDNYM, będą się starali przekazać nam informację, że Jezus miał co innego na myśli, to zawsze możemy spojrzeć na reakcję ludzi, w tym przypadku żydów na słowa Jezusa. A czytamy tam tak:

(31) Żydzi znowu naznosili kamieni, aby go ukamienować. (32) Odrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie? (33) Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.

Z kontekstu wynika, że dla Żydów wypowiedź Jezusa była jednoznaczna. Czynił siebie równego Ojcu, czyli przypisywał sobie bóstwo.

Mówił także, że jeżeli uczniowie naprawdę Go kochają, to nie będą Go zatrzymywać, gdyż wraca do Ojca, czyli tam, gdzie jest Jego miejsce i gdzie otrzyma pełnię chwały. Chrystus powracał tam, gdzie Jego chwała, równa chwale Ojca, będzie większa od tej, którą otrzymał w momencie wcielenia się w postać ludzką. Tam nie będzie mniejszy od Ojca w obliczu Jego chwały, bowiem czas Jego poniżenia dobiegł końca

Przykład 2

Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Ew Marka 13,32

Świadkowie argumentują, że Jezus nie może mieć wiedzy jak Ojciec, przez co nie może być Bogiem. Ogranicza go niewiedza. Na dodatek z fragmentu można wyczytać, że to Ojciec ma tajemną wiedzę, do której nie dopuszcza Syna. Czyli jest Jemu rangą wyższy. Czy tak faktycznie jest?

Często zapomina się starając tłumaczyć ten fragment o ludzkiej postaci Chrystusa. Mowa tutaj o kolejnym przyjściu Chrystusa zgodnie z

A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Ew Mt 24, 36-37

Nikt nie zna momentu ponownego nadejścia Chrystusa. Nikomu nie zostało to wcześniej objawione. W tamtym czasie był znany jedynie Bogu Ojcu. Żadna z anielskich istot nie posiada wiedzy na temat czasu ponownego przyjścia Chrystusa, pomimo że przebywają one w obecności Boga oraz mają do Niego stały dostęp

Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Ew Mt 18,10

Prawda jest taka, że nawet Syn w momencie wypowiadania tych słów, nie znał dokładnej daty ani godziny swojego ponownego przyjścia. Nie oznacza to jednak że nie był Bogiem. W Ewangelii Jana czytamy:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew Jana 1,1

A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ew Jana 1,14

Należy mieć jednak świadomość, że kiedy stał się człowiekiem, dobrowolnie zrzekł się części boskich atrybutów

(6) który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, (7) lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, (8) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej.List do Filipian 2,6-8

Nie korzystał z nich, jeżeli nie dostał innego polecenia od Ojca. Przy wielu okazjach objawił swą wszechwiedzę, ale dobrowolnie ograniczał ją podczas swego życia w ludzkim ciele do tych rzeczy, na które pozwalał Mu Bóg

(15) Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.Ew Jana 15:15

Tak też było z wiedzą dotyczącą Jego ponownego przyjścia. Po zmartwychwstaniu Jezus odzyskał pełnię swej boskiej wiedzy

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ew Mt 28,18

Przykład 3

Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca; ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Ew Jana 20,17

Świadkowie Jehowy często przytaczają także i ten werset jako wykazanie, że Bóg Ojciec był także Bogiem Syna – Jezusa z Nazaretu. Można zatem odnieść wrażenie, że Bóg nie może mieć Boga, dlatego też Jezus jest niższy rangą od Ojca. Czy tak faktycznie jest i czy ten werset dowodzi, że Jezus nie miał boskiej natury.

Należy pamiętać, że Jezus stał się człowiekiem z dwóch powodów:

1. Żeby zbawić tych, do których się upodobnił

2. Żeby jego życie czyli sprawiedliwość została nam przypisana, a to implikuje że musiał doskonale wierzyć w Boga

Należy zwrócić uwagę, ze Jezus nie mówi: „naszego Ojca i naszego Boga” Ojcowie kościoła zwracają na to szczególną uwagę na obecne w tekście rozróżnienie: czym Bóg jest dla Jezusa a czym dla ludzi.

 • Jego Ojciec – w istocie, nasz – poprzez adopcje, nie przez istot.
 • Jego Bóg tylko w związku z nami, nasz Bóg tylko w związku z Nim.
 • Zatem Bóg Ojciec jest Bogiem Jezusa jako – człowieka.

Pan Jezus podkreśla tu, że my jako zbawieni ludzie zostaliśmy w pełni przyjęci do rodziny Bożej i zaakceptowani przez Ojca tak jak powiedział w 17 rozdziale i 23 wersecie:

Ich umiłowałeś jak i mnie umiłowałeś lub „Ojciec sam miłuje was”

We fragmencie : “Boga mojego i Boga waszego” Jezus mówi tutaj o sobie jako arcykapłanie i nas jako kapłanach. On jako arcykapłan kiedy, ofiarował siebie i swoją krew lub kiedy teraz wstawia się za nami i jest naszym adwokatem. On czyni to przed Bogiem w relacji: “człowiek i Bóg” nie jako “Syn i Ojciec”

W Liście do Filipian czytamy:

(5) Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, (6) który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, (7) lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, (8) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. List do Filipian 2,5-11

Pan Jezus wyparł się samego siebie i przyjął ludzką postać i naturę, poza grzechem. I On jest w pełni Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. I Kiedy jest na ziemi, to mówi w odniesieniu do swojej ludzkiej natury i uniżenia, że On jest mniejszy od Ojca, czy że Ojciec przekazał mu wszystko. Musimy zatem rozróżniać co odnosi się do Jego człowieczeństwa, a co do boskości.

Psalm 110 mówi:

(1) Psalm Dawidowy.Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek pod nogi twoje! (2) Berło mocy twojej ześle Pan z Syjonu: Panuj wśród nieprzyjaciół swoich! (3) Lud twój chętnie pójdzie za tobą W świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje; Młódź twoja zrodzi ci się Jak rosa z zorzy porannej. (4) Przysiągł Pan i nie pożałuje: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. (5) Pan po prawicy twojej Zetrze królów w dzień swego gniewu. (6) Będzie sądził narody, pobije wielu, Roztrzaska głowy jak ziemia szeroka. (7) Będzie pił w drodze ze strumienia, Dlatego głowę podniesie.

Jest On arcykapłanem głownie jako wielbiony człowiek. Psalm 110 mówi o nim w odniesieniu do Jego ludzkiej natury jako doskonałego człowieka, drugiego Adama. I w tym sensie mówi o Ojcu jako o swoim Bogu.

Podsumowanie

Świadkowie Jehowy, często posługują się wersetami które są wyrwane z kontekstu. Jednak nawet przytoczenie całego wyrażenia, często mija się z celem ponieważ “Przekład Nowego Świata” jest przekładem zakłamanym i niewiarygodnym. Ludzie którzy tłumaczyli przekład PNŚ, nie posługiwali się oryginałami z greki, tylko – “tłumaczyli tłumaczenie” z języka angielskiego. Poza tym w wielu miejscach możemy napotkać dodane słowa, czy przesunięte przecinki, czy nawet pisanie słowa “Bóg” z małej i dużej litery. Wszystko po to, aby odebrać boską naturę Jezusowi5

Chrystusowi, jako Synowi Bożemu, któremu zgodnie z Jan 5 należy się pełnia chwały:

(21) Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. (22) Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, (23) aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał Ew Jana 5,21-22