Wielkopolskie Centrum Uwalniania – cz.2 “Przekleństwo bękartów”

W poprzedniej pracy mieliśmy świadectwo z perspektywy osoby, która brała udział w uwalniania chrześcijan z pod mocy demonów. Była to relacja z perspektywy mężczyzny. Czasami bardziej chłodna czy analityczna. Mniej oparta o uczucia czy doznania. W tej pracy chciałbym przedstawić udział w uwalnianiu z perspektywy płci przeciwnej – czyli kobiety, która brała udział w sesji w Centrum Uwalniania.

Zapraszam do lektury.

Na wstępie chciałbym tylko zaznaczyć, że w pracy znajdą się rzeczy szokujące, które Wielkopolskie Centrum Uwalniania głosi. Rzeczy całkowicie oderwane od rzeczywistości Biblijnej. Najpierw pozwolę sobie przedstawić świadectwo siostry w Panu tuż po udziale w tym wydarzeniu. Było to kilka lat temu:

Kilka lat temu brałam udział w konferencji „Szkoła Uwolnienia”, która zorganizowana była w zborze zielonoświątkowym w Wielkopolsce… Wdzięczna jestem Panu Bogu za to, że umożliwił mi abym tam się znalazła. Nie jest łatwo wyjechać na dłużej niż jeden dzień zwłaszcza gdy ma się małe dzieci. Ale nasz dobry Pan poukładał wszystko by wyjazd na konferencję stał się dla mnie i mojego męża możliwy. Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła duchowego uwolnienia i rozciągnęła się na wiele aspektów. Usługujący Pastor Józef…, Dana…, Tim… oraz Janusz… wprowadzali obecnych w zagadnienia związane z duchową walką. Na sesjach omawiano m.in. przymierze uwolnienia, przyczyny wejścia demonów, przeprowadzanie uwolnienia, łamanie przekleństw i uwalnianie błogosławieństw, oręż naszej walki. Jakże błogosławiony był to czas, gdzie namaszczenie Ducha Świętego było mocne, gdzie moc Jezusa Chrystusa była potężna, a łaska Boża przejawiała się silnie. Te dwa dni choć intensywne były czasem, w którym uświadomiłam sobie jak cenni i szczególni jesteśmy dla Niego. Niech Pan Jezus będzie wywyższony, moje serce jest przepełnioną miłością , i wdzięcznością za to co na własne oczy mogłam zobaczyć i co stało się moim udziałem. Bracia i siostry wypuszczani na wolność, presje demoniczne wychodzące pod ciężkim jarzmem Jezusa Chrystusa. Jego moc jest nie do opisania, jego potęga jest nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. Widok ludzi uwolnionych do życia w świętości bezcenny Kochani, Bóg nie chce związanych chrześcijan. On chce naszej wolności, przeznaczeni jesteśmy do chodzenia w świętości. Chodźmy przyobleczeni w zbroję Bożą „ …

Przywdziejcie całą zbroję Bożą abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi…”List do Efezjan 6.11, która uposaża nas do walki, walki duchowej albowiem ” …Diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć…” 1 List Piotra 5.8. Nie musimy się bać „…władza i strach jest w jego ręku; On zapewnia pokój na swoich wysokościach …” Księga Joba 25.2. Mamy autorytet naszego Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Jego Świętej krwi możemy pokonać wroga. Bóg nas chroni „..Nie bój się ich bo ja jestem z Tobą aby cię ratować mówi Pan”

Jeremiasza 1.8 . W Ewangelii Marka 16.17 czytamy „ …a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą…” Nie pozwólcie by zły z Was drwił, nie pozwólcie wpędzić się do narożnika, nie dajcie się unieruchomić w działaniu, stawcie opór złemu, bo Pan ma o nas dobre myśli : „ …Albowiem Ja wiem jakie myśli mam o was – mówi Pan- myśli o pokoju, a nie o niedoli aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją…” Jeremiasza 28.11. Jeśli wahacie się czy taka tematyka jest dla Was, i czy uczestnictwo w konferencji poruszającej w/ w zagadnienia ma sens to chcę Wam powiedzieć: tak ma sens . Nie pozwólcie złemu okradać się z błogosławieństw, bądźcie wojownikami Pana, Wasze chrześcijaństwo może wejść w nowy etap, czego z całego serca Wam życzę. „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki ” List do Hebrajczyków 13.8″

Widać, że osoba pisząca powyższą pracę była w tamtym momencie całkowicie oddana sprawie. Widziała w tym większy sens. Sens służby, pomocy, działania. Co wiec musiało się stać, że dziś nie bierze ani aktywnego, ani pośredniego udziału w tych wydarzeniach?

Relacja:

Tam posługują się wersetami wyciągniętymi z kontekstu. Jeżeli chodzi o działanie, to przyznać trzeba że „działo się”. Jedną kobietę trzymało kilku mężczyzn i kilka kobiet, ludzie mówili nienaturalnym głosem, wykręconą ręką pisała na kartce. Z perspektywy czasu zastanawiam się czy Ci ludzie byli naprawdę biblijne wierzący”

Widzimy zatem że podstawą do nauczania w Wielkopolskim Centrum Uwalniania są wersety wyrwane z kontekstu

Relacja:

Nie przypominam sobie by ktoś tam mówił że chrześcijanin może mieć demona. Używano słów presja demoniczna.” Z materiałów które przedstawię poniżej, jasno wynika że naucza się tam jakoby Duch Święty zamieszkiwał w człowieku razem z demonem.

Relacja:

Głosi się tam także naukę – Przekleństwo Bękarta. Przekleństwa na bękartach rozciągają się do 10 pokoleń potomków 5 Mojżesza 23.2″

Oznacza to, że każde dziecko które zostało poczęte przed ślubem, ma przekleństwo bękarta. Nauka ta, jest największym nikczemnym czynem czy nauką jaką do tej pory słyszałem. Niemowlę jest winne grzechu swoich rodziców. Ponosi odpowiedzialność nieczystości swoich rodziców, przez to jest przeklęte. Trzeba to napisać szczerze. Nauka ANTYBIBLIJNA! A co mówi Pismo odnośnie dzieci:

Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki.14 Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. 15 Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. 16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

Psalmy 139:13-16 13

Musimy zatem odrzucić Psalm 139, ponieważ mimo tych wszystkich rzeczy o jakich czytamy, o tym jak ogromny i całkowity wpływ na dziecko w łonie matki ma Bóg, dziecko i tak jest pod wpływem przekleństwa bękarta. Nie ważne jest tutaj dzieło Boga w łonie matki. Dziecko/niemowlę (!!!) ponosi grzech za działania swoich rodziców. Gdy o tym piszę to mam wrażenie, że podobna praktyka jest również w KRK. Jeżeli niemowlęciu zagraża niebezpieczeństwo, woła się księdza katolickiego aby udzielił dziecku chrzest. Po co? Aby uchronić je przed piekłem. U protestantów natomiast, mamy do czynienia z chrztem w wieku świadomym. Nie ma zatem tutaj mowy o praktyce chrzest = zbawienie. Jest świadome podjęcie decyzji o tym czy chcę pójść za moim Panem. Ale co w takim razie z niemowlęciem, któremu nie przysługuje zgodnie z nauczaniem Biblijnym chrzest wodny? Wg nauczania Wielkopolskiego Centrum Uwalniania, można wywnioskować że niemowlę które zostało poczęte przed dwójkę jego rodziców jeszcze przed ślubem, jest przeklęte. Jak więc zatem pomóc takiemu dziecku/niemowlęciu? Nie da się. Niemowlę jest skazane na trwanie w więzach grzechu którego nie popełniło. Jest to czyste zaprzeczenie, nauce jaką mamy zapisana w Biblii, jakoby każde niemowlę było zbawione. Tutaj mamy wprost napisane: Przeklęte Bękarty, Bękarty pod wpływem przekleństwa pokoleniowego. Przypominam że nadal mówimy o niemowlęciach.

Co na to mówi Jezus?

Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Ewangelia Łukasza 18,16

Czy Jezus mówi : “Pozwólcie przyjść dzieciom z prawego łoża?” czy “Pozwólcie przyjść dzieciom bogatych?” czy

Pozwólcie przyjść dzieciom chorym?”

JEZUS NIE ROBI ROZRÓŻNIENIA NA DZIECI PRZEKLĘTE I INNE

Gdyby tak było jak głoszą Ci ludzie, trzeba by uznać że i SAM JEZUS jest przekleństwem bękarta, ponieważ Jego matką nosiła go w swoim łonie jeszcze przed ślubem z Józefem. Jest to totalna herezja!

Relacja:

Czasami pojawiają się u mnie pewne problemy, dalej mam pewne schorzenia. Oni to nazwą, że nie utrzymałam uwolnienia. Tu gdzie mowa o utrzymaniu “wolności” od demonów, jest napisane że uwolnienie tracimy poprzez powrót do grzechy, przez pychę i dane przez niewiarę”

Nauka głoszona jakoby to od chrześcijanina zależało utrzymanie jego zbawienia, uwolnienia etc. Jest uwłaczaniem ofierze Chrystusa na krzyżu i ZAPRACOWYWANIEM SOBIE UCZYNKAMI na zbawienie. Mamy tutaj niebiblijna naukę, którą dziś obserwujemy w Kościele Rzymsko Katolickim – zbawienia z uczynków, a nie łaski. Przeczy to całkowicie Biblijnej nauce o wytrwaniu świętych – Ci, których Bóg wybrał i pociągnął do siebie poprzez Ducha Świętego wytrwają w wierze. Nikt spośród tych, których powołał Bóg nie zginie; są na wieki bezpieczni

Jan 10:27-29 27 Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. 28 A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 29 Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.

Rzym. 8:29-30 29 Tych bowiem, których on przedtem znał (intymna relacja), tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi.30 Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.

Efez. 1:3-14 3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. 4 Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 5 Przeznaczył nas dla siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania swojej woli; 6 Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; 7 W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski; 8 Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności; 9 Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił; 10 Aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. 11 W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; 12 Abyśmy istnieli dla uwielbienia jego chwały, my, którą wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. 13 W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; 14 Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla uwielbienia jego chwały.

Poniżej zamieszczę nauki jakie są propagowane w Wielkopolskim Centrum Uwalniania z komentarzem, że są to nauki niebiblijne. Według powyższego zapisu (przepraszam za jakość), dowiadujemy się że w Wielkopolskim Centrum Uwolnienia nie ważna jest teologia czyt. SŁOWO BOŻE. Najważniejsze jest doświadczenie. A jeżeli doświadczenie nie zgadza się że Słowem – to należy szukać przyczyny w Słowie, a nie w doświadczeniu. W tym momencie podważa się jeden z pięciu punktów Sola – Sola Scriptura, który mówi:

Biblia jest źródłem doktryny chrześcijańskiej o najwyższym autorytecie. W tej perspektywie Biblia jest niezrównanym normatywnym przesłaniem Boga dla ludzi. Wszelkie doktryny i praktyki przyjęte w Kościele powinny pozostawać z Pismem Świętym w relacji zgodności. Przyjmujące tę zasadę, odrzucamy pozabiblijną tradycję oraz dodatkowe objawienia jako normatywne źródło wiary. Zasada sola scriptura uzasadnia posługiwanie się Biblią jako instrumentem bezpośredniego kontaktu człowieka i Boga

Wszystko to jest nie ważne, w konfrontacji z doświadczeniami. Poniżej dwa przykłady jakoby chrześcijanin mógł mieć demona. Aby stwierdzić, że osoba nawrócona, która ma w sobie Ducha Świętego może mieć demona w sobie, najpierw trzeba udowodnić, że ta osoba jest faktycznie nawrócona. W pierwszym przykładzie ma nam to zaświadczać to, że osoba opętana znajdowała się w Synagodze. Idąc tym tokiem rozumowania, musimy zatem przyznać, że każda osoba będąca w zborze jest osobą nawróconą. Obserwujemy tu naukę: obecność, bycie członkiem zboru – gwarantuje nawrócenie lub zbawienie, jest to oczywiste kłamstwo. W drugim przykładzie widzimy przykład „Córki Abrahama”. Proszę zatem o dowód, że osoba której rodzice są nawróceni – są z urzędu osobami wierzącymi? Kolejne kłamstwo i błąd w interpretacji obalony.

Kolejne przykłady, które wg nauczania Wielkopolskiego Centrum Uwalniania mają świadczyć o tym, że w człowieku wierzącym zamieszkuje demon.

Pierwszy mamy przykład Króla Saula. Proszę zatem o dowód Biblijny, że Saul był osobą zbawioną. Musimy także pamiętać, że w Starym Testamencie nie było jeszcze wylania Ducha Świętego, tak więc nie możemy mówić i używać frazy: „Duch w nim zamieszkuje” , raczej „Duch na nim spoczął”. Odnośnie innego przykładu gdzie jako dowód na utratę zbawienia jest przedstawiana relacja Bóg – człowiek

Przykład Joba nie jest absolutnie żadnym dowodem na to, że demon w nim zamieszkiwał. Totalna herezja i obraza w kierunku męża Bożego.

Aby dowieść że Ananiasz miał w sobie demona – musimy dowieść, że tak faktycznie było. Pismo nic na ten temat nie mówi. Nie mówi także nic nt tego aby był on osobą zbawioną. Wyciąga się ten sam wniosek jak w przykładzie człowieka który był opętany w synagodze. Czyli jeżeli gdzieś jesteś, to jesteś zbawiony i masz Ducha Bożego. To kłamstwo.

Uwłaczanie w kierunku Apostoła Pawła należy zostawić bez komentarza i modlić się jedynie o łaskę i przebaczenie dla ludzie którzy takie herezje głoszą. NIE MA TUTAJ WZMIANKI JAKOBY W APOSTOLE PAWLE ZAMIESZKIWAŁ DEMON!

TOTALNA BZDURA!!!